ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Дугаар яаж авах вэ?
ONDO.mn сайтад бүртгүүлж, эсвэл бүртгэлэээрээ нэвтрэн нүүр хуудсанд байрлах TRYME багц авах хэсэг дээр дарж, худалдан авснаар үүрэн телефоны шинэ оператор ONDO-гийн 6001****-6020**** хүртэлх хоёр зуун мянган дугаар, 6690****-6691**** хүртэлх хорин мянга, нийт хоёр зуун хорин мянган дугаараас сонгон авах боломжтой.
Дугаар хэзээ гарах вэ?
Дугаарыг та дуудлага худалдаагаар авах боломжтой бөгөөд дуудлага худалдаа 2022.06.27-ны 10:00 цагт эхэлж 2022.07.08-ны 18:00 цагт дуусна.

Системд ачаалал үүсэхээс сэргийлж өдөрт хоёр серийн дугаар дуудлага худалдаанд оролцуулах бөгөөд 2022.06.27 буюу эхний өдөр 6001****, 6002****-оор эхэлсэн дугаарууд зарагдаж эхэлнэ. Үүнээс хойш өдөр болгон буюу 24 цаг тутамд дараагийн серийн дугаарууд доорх хуваарийн дагуу дуудлага худалдааны системд нэмэгдэнэ.

6001**** болон 6002**** : 6 сарын 27, Даваа гариг 11:00 цагт
6003**** болон 6004**** : 6 сарын 28, Мягмар гариг 11:00 цагт
6005**** болон 6006**** : 6 сарын 29, Лхагва гариг 11:00 цагт
6007**** болон 6008**** : 6 сарын 30, Пүрэв гариг 11:00 цагт
6009**** болон 6010**** : 7 сарын 1, Баасан гариг 11:00 цагт
6690**** болон 6691**** : 7 сарын 2, Бямба гариг 11:00 цагт
6011**** болон 6012**** : 7 сарын 4, Даваа гариг 11:00 цагт
6013**** болон 6014**** : 7 сарын 5, Мягмар гариг 11:00 цагт
6015**** болон 6016**** : 7 сарын 6, Лхагва гариг 11:00 цагт
6017**** болон 6018**** : 7 сарын 7, Пүрэв гариг 11:00 цагт
6019**** болон 6020**** : 7 сарын 8, Баасан гариг 11:00 цагт

Дуудлага худалдааны дараагийн өдөр эхлэхэд өмнөх өдөр задарсан сериүдээс зарагдаагүй үлдсэн дугаарууд мөн идэвхтэй байна. Жишээ нь 2022.06.29-нд 6005**** болон 6006**** серийн дугаарууд задрахад өмнөх өдрүүдэд задарсан 6001****-6004**** серийн зарагдаагүй үлдсэн дугааруудаас сонгох боломжтой.
Хэдэн дугаар авах боломжтой вэ?
Дуудлага худалдааны хугацаанд 4 хүртэлх дугаар худалдан боломжтой ба дуудлага худалдаа дуусснаас хойш та нийт 5 хүртэлх дугаар эзэмших эрхтэй.
Хэн дугаар авах боломжтой вэ?
18-аас дээш насны Монгол улсын иргэн хэн ч энэ дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой. Дуудлага худалдаа дууссанаас хойш байгууллага болон гадаад улсын иргэн авах боломж нээгдэнэ.
Дуудлага худалдаа эхлэхээс өмнө юу бэлдсэн байх хэрэгтэй вэ?
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтэй иргэн www.ondo.mn веб сайтад хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэн, 22,000 төгрөгөөр “TRY ME” багц худалдан авсан байх шаардлагатай.
TRYME багц гэж юу вэ?
“TRY ME” багцад сар бүр 10GB дата, сүлжээндээ хязгааргүй ярих, мессэж бичих эрх болон дугаарын үнэ багтсан байна. “TRY ME” багцад дагалдах сар бүрийн 10GB дата нь тухайн сардаа дуусахгүй. Хэрвээ та хэрэглээгүй, хэрэглэж дуусаагүй бол дараа, дараагийн сард хуримтлагдах бөгөөд мөн ONDO-д бүртгэлтэй хэрэглэгч рүү дата шилжүүлэх боломжтой.
Алтан, мөнгө дугаар гэж байгаа юу?
Бид дугаарыг алтан, мөнгөн гэж ангилахгүй. Бүгд ижил үнэтэй байгаа.
Дуудлага худалдааны эхлэх үнэ хэд байх вэ?
Дуудлага худалдааны эхлэх үнэ 0₮ байна.
Нэг дугаарын дуудлага худалдааны цаг/минут ямар байх вэ?
Ямар нэг дугаар дээр эхний үнийн санал авах үед тухайн дугаарын 1 цаг гүйж эхэлнэ. Тухайн 1 цагийн хугацаанд таниас өөр хүн үнэ өсгөөгүй бол цаг дуусахад дугаар таных болно гэсэн үг.

Харин, өөр оролцогч нэмж үнэ оруулах бүрд дуудлага худалдааны цаг 10 минутаар сунана. Нийт 3 цагаар цаг сунгагдах боломжтой. Ингэснээр эрэлт ихтэй дугааруудын дуудлага худалдаа хамгийн ихдээ 4 цаг үргэлжилнэ. Хугацаа дуусахад хамгийн өндөр үнийн санал өгсөн хэрэглэгч тухайн дугаарыг авах эрхтэй болно.
Өмнөх оролцогчийн дуудсан үнэ дээр хэдэн төгрөг нэмж дуудах боломжтой вэ?
Та өөр хүний оруулсан үнийг өсгөхдөө хамгийн багадаа 5,000₮-өөр нэмж дуудна. Үүнээс цаашлаад 10,000₮, 15,000₮, 20,000₮ гэх мэтчилэн дүнгээр өсгөж болно. Гэхдээ хамгийн ихдээ өмнөх оролцогчийн дуудсан үнийг 2 дахин өсгөх боломжтой. Мөн өөрийн санал болгосон үнийн дүнг өөрөө дахин өсгөх боломжгүй. Жишээ нь, өмнөх оролцогч 100,000₮ санал болгосон байвал дараагийн хүн хамгийн багадаа 105,000₮, хамгийн ихдээ 200,000₮ санал болгох боломжтой.

Харин дугаарын үнэ 1 сая төгрөгөөс дээш гарвал үнэ өсгөх дүн нь нэмэгдэж 50,000₮ болно. Жишээ нь өмнөх оролцогч 1,200,000₮ гэж дуудсан байвал та хамгийн багадаа 1,250,000₮, хамгийн ихдээ 2,400,000₮ гэж дуудах боломжтой.

Хэрэв дугаарын үнэ 10 сая төгрөгөөс дээш болвол оролцогчийн нэмж дуудах үнэ хамгийн багадаа 500,000₮ байна.
Нэг хүн хэдэн дугаар авах боломжтой вэ?
Нийт дуудлага худалдааны туршид нэг хүн хамгийн ихдээ 4 дугаар дээр дуудлага худалдаанд оролцож, хэрэв ялбал 4 дугаар авах эрхтэй. Хэрэв үнийн санал өгсөн дугаар дээр өөр хэрэглэгч илүү өндөр санал өгсөн тохиолдолд тухайн дугаар дээр үнэ өсгөх эсвэл өөр ямар нэг дугаар дээр санал өгөх боломжтой болно. Дуудлага худалдаагаар 4 дугаар авсан тохиолдолд дугаар тус бүрийн TRY ME багцын үнийг нэмж төлөх юм шүү.
Дуудлага худалдааны үнийн дүнгийн хязгаар гэж байгаа юу? Хэдэн төгрөг хүртэл үнэ өсгөх боломжтой вэ?
“TRY ME” багцыг идэвхжүүлсэн бүх оролцогчид дэнчин байршуулалгүй 1 сая төгрөг хүртэл үнэ хаялцах эрхтэй. Эсвэл хэрэглэгч 1 сая, 5 сая, 10 сая төгрөг дэнчинд байршуулснаар үнэ хаялцах эрхээ 20 сая, 50 сая, 500 сая төгрөг хүртэл тус бүр нэмэх боломжтой.

Дэнчинг дуудлага худалдааны веб сайт дээр заагдсан дансанд дуудлага худалдаа явагдаж байх хугацаанд байршуулна. Гэхдээ банк хоорондын шилжүүлэг удаашрах болон гүйлгээтэй холбоотой аливаа эрсдлээс сэргийлэх үүднээс дуудлага худалдаа эхлэхээс өмнө дуудлага худалдаанд оролцох эрхээ өсгөж, дэнчинг урьдчилан байршуулахыг зөвлөж байна.

Дэнчин байршуулахдаа гүйлгээний утга дээр өөрийн регистрийн дугаар (эхний 2 үсгийг криллээр), бүртгэлтэй утасны дугаараа үнэн зөв, алдаагүй бичнэ. Хэрэв гүйлгээний утга алдаатай бичигдвэл дэнчин баталгаажиж орох хугацаа удаашрах эрсдэлтэй шүү.

Дэнчингээ шилжүүлэхдээ ажлын цагаар, банк дотроо шилжүүлбэл 30 минутын дотор баталгаажна. Ажлын бус цагаар банк дотроо шилжүүлбэл дараагийн өдөр баталгаажна. Хэрвээ банк хоорондын гүйлгээ хийвэл банкны хоорондын гүйлгээний дүрмээр зохицуулагдана.
Дуудлага худалдаанд оролцохын тулд дэнчин байршуулсан ч дугаар авч чадаагүй бол яах вэ?
Хэрэв дэнчингийн мөнгө байршуулан дуудлага худалдаанд оролцсон ч дугаар авч чадаагүй бол ONDO.mn веб сайтаар хүсэлт гарган байршуулсан мөнгөө 100 хувь буцаан авч болно. 1,000,000 төгрөгийн дэнчин байршуулсан бол ажлын 1 өдөрт, 5,000,000 төгрөгөөс дээш дэнчин байршуулсан бол ажлын 2 өдөрт багтаан дэнчингийн мөнгийг буцаан олгоно.

Дэнчингээ буцааж авахын тулд та дуудлага худалдаанд оролцсон талбарынхаа “ДЭНЧИН БУЦААХ” цэс дээр дарж банкаа сонгон, дансны дугаарын мэдээллийг оруулснаар дэнчин буцаах хүсэлтээ илгээнэ.
Дуудлага худалдааны үеэр хүссэн дугаар дээрээ өрсөлдсөн ч авч чадаагүй бол би багц авсан 22,000 төгрөгөө буцааж авч болох уу?
Уучлаарай, багц авсан 22,000 төгрөгийг буцаах боломжгүй. Та үлдсэн дугааруудаас сонголтоо хийгээд багцаа ашиглах боломжтой.
Дугаарын төлбөрөө яаж төлөх вэ?
Ялагч болсон хэрэглэгч дугаарын төлбөрийг заасан хугацаанд төлнө. 1,000,000 төгрөг хүртэлх дүнтэй дугаар авсан бол дэлгэц дээр гарах QPAY/SocialPay сонголтоор 1 цагийн дотор төлнө. Дугаарын төлбөрөө төлөөгүй бол тухайн дугаар дахин дуудлага худалдаанд орохыг анхаарна уу.

1,000,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй дугаар авсан бол заагдсан дансанд 24 цагийн дотор шилжүүлэх боломжтой. Төлбөрөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр хэрэлэгч өөрийн регистрийн дугаар (эхний 2 үсгийг криллээр), холбоо барих дугаар болон ялсан дугаарыг үнэн зөв, алдаагүй бичсэн байна.
Дуудлага худалдааны дараа дугаар худалдаж авах боломжтой юу?
Дуудлага худалдаа явагдаж дууссаны дараа бид энэ талаар мэдээлэл хүргэх болно.
ДУГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ
Худалдаж авсан дугаараа хэзээнээс ашиглах боломжтой вэ?
Та дугаараа идэвхжүүлсний дараа ашиглаж эхлэх боломжтой.
Хэрхэн дугаараа идэвхжүүлэх вэ?
Энэ их амархан. www.ondo.mn сайтаар эсвэл биечлэн ирж дугаараа идэвхжүүлэх боломжтой.
Та сүлжээндээ дуудлага хийж, мессэж бичих бол заавал биечлэн ирж дугаараа идэвхжүүлэх ёстойг анхаараарай. Тун удахгүй бид www.ondo.mn сайтаар идэвхжүүлэх боломжийг нээнэ.
Хэрхэн www.ondo.mn-ээр дугаараа идэвхжүүлэх вэ?
Та 2022.07.04-ний өдрөөс хойш www.ondo.mn сайтаар бүртгэлтэй утасны дугаараараа нэвтэрч ороод идэвхжүүлэх дугаараа сонгоод зааврын дагуу идэвхжүүлээрэй. ✨www.ondo.mn-р идэвхжүүлсэн бол Та дата үйлчилгээ ашиглах боломжтой. Сүлжээндээ яриа болон мессэж үйлчилгээ тун удахгүй идэвхжих болно. Харин манай борлуулалтын цэгүүд дээр өөрийн биеэр ирж дугаараа идэвхжүүлэх тохиолдолд Таны сүлжээндээ яриа, мессэж, дата үйлчилгээ шууд идэвхэжнэ.
Хаана очиж дугаараа идэвхжүүлэх боломжтой вэ?
2022.07.04-өөс 2022.07.08-ны өдрийн хооронд 09:00-18:00 цагийн хооронд дугаараа идэвхжүүлэх боломжтой.

• Монкон оффис, 2 давхар (СБД, 1-р хороо, Эрүүл мэндийн яамны урд)
• Нью майнд оффис (СБД, 5-р хороо, Нарны гүүрний зүүн талд)
• Улсын их дэлгүүр
• Шангрила худалдааны төв
Биет сим үү? eSIM үү?
Та алийг нь ч сонгож хэрэглэх боломжтой.
Веб сайтаар биет сим идэвхжүүлэхдээ эхлээд симээ авсан байх хэрэгтэй юу?
Аанхан. Та эхлээд дараах салбаруудаас биет симээ худалдан авах шаардлагатай. Дараа нь www.ondo.mn руу хандан биет сим дээрээ дугаараа идэвхжүүлээрэй.
• Smart store /Емарт-ийн 3 салбар/
• Номин /УБ хотын бүх салбар/
• Сансар /УБ хотын бүх салбар/
• www.shoppy.mn/products/ondo2
• www.bananamall.mn/product/ondo-sim
Дуудлага худалдаанаас өмнө eSIM авч, ОНДО дата ашиглаж байгаа бол яах вэ?
Та дуудлага худалдаагаар авсан дугаараа өмнө нь авсан дата симэндээ холбох боломжтой. Энэ үед таны өмнөх дата устахгүй, хуримтлагдана.
Худалдаж авсан дугаараа идэвхжүүлэхгүй байвал миний дугаар устах уу?
Танд дугаараа идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна. Дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан дугаараа худалдан авснаас хойш 2 жилийн дотор идэвхжүүлж, ашиглах ёстойг анхаараарай. Идэвхжүүлээгүй тохиолдолд таны дугаар устаж, дахин худалдаанд гарна.
Дугаараа өөр хүн рүү шилжүүлж болох уу?
Болно шүү. Та дугаараа идэвхжүүлснээс хойш 60 хоногийн дараа өөр хүн рүү шилжүүлэх боломжтой.
TRY ME багц
TRY ME багц гэж юу вэ?
TRY ME багц гэдэг нь Та анх дугаар захиалахдаа 22’000₮-өөр худалдаж авсан багц бөгөөд уг багц нь сүлжээндээ хязгааргүй ярьж, мессэж бичих болон сар бүр 10GB дата дагалдах юм.
TRY ME багцыг би сар бүр төлөх үү?
Үгүй дээ. Таны анх худалдаж авсан TRY ME багцад дагалдах эрхүүд нь бусад операторуудтай харилцан холболт хийх хүртэл сар бүр таны дугаарт идэвхжих бөгөөд дахин нэмэлт төлбөр авахгүй. 🤩 Өөрөөр хэлбэл та харилцан холболт хийгдэх хүртэлх дата хэрэглээгээ бүрэн шийдчихэж байгаа юм.
TRY ME багцад дагалдах 10GB дата сар бүр орох уу?
Мэдээж тийм. Сар бүр таны идэвхжүүлсэн дугаар бүрт 10GB дата орно. 🔥
TRY ME багцад дагалдах сар бүрийн 10GB дата хуримтлагдах уу?
Тэгэлгүй яахав. 10GB датанд дуусах хугацаа гэж байхгүй. Та 10GB датагаа ашиглаж дуусаагүй байсан ч үлдэгдэл дээр нь дараа сарын 10GB нэмэгдэнэ. Мөн та датагаа бусад ОНДО дугаарт шилжүүлэх ч боломжтой. 🔥
TRY ME багцад дагалдах сар бүрийн 10GB дата дуусвал яах вэ?
Таны 10GB дата дууссан тохиолдолд www.ondo.mn болон ONDO аппликейшнээс санал болгож буй үндсэн Data Plan-уудаас цэнэглэх боломжтой. 💞
Сүлжээ болон гар утас
ОНДО сүлжээний хамрах хүрээ?
ОНДО-гийн сүлжээ нь одоогийн байдлаар зөвхөн Улаанбаатар хотод байгаа ч бид сүлжээний сайжруулалт, тэлэлт байнга хийсээр байна.
Орон нутагт хэзээ сүлжээ орох вэ? Хэзээнээс дугаараа борлуулах вэ?
Бид 2023 онд орон нутагт сүлжээгээ тэлэхээр ажиллаж байна. Тухайн үед дугаараа орон нутагт ашиглах боломжтой болно.
Хэзээнээс БУСАД операторын дугаар руу ярьж, мессэж илгээх боломжтой болох вэ?
Бусад операторуудтай харилцан холболт хийх хүртэл та бусад операторын дугаар руу дуудлага хийж, мессэж илгээх боломжгүй юм. Холболт дуусмагц бид танд мэдээлэл хүргэх болно. 📱
Улаанбаатар хотод ОНДО дугаартай хэрэглэгч Орон нутаг дахь бусад операторын дугаар руу залгаж болох уу?
Болно, болно. Гэхдээ бусад операторуудтай харилцан холболт хийгдсэний дараа болно. Харин 2023 оноос орон нутагт ОНДО дугаараа ашиглах боломжтой.
Ямар гар утас ОНДО сүлжээнд ажиллах вэ? VoLTE дэмждэг утастай байх ёстой гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Таны гар утас VoLTE дэмждэг байх шаардлагатай. Энэ нь одоогоор зөвхөн iPhone Xs болон түүнээс хойших загварын утас дээр ажиллана гэсэн үг юм. VoLTE дэмждэг Samsung утсан дээр 2022 оны 9 сараас эхлэн дуудлага хийх боломж нээгдэнэ. VoLTE дэмждэг бусад загварын утас дээр тун удахгүй ярианы үйлчилгээ нээгдэх болно.
Гэхдээ таны утас VoLTE дэмждэггүй байсан ч 4G/LTE дэмждэг бол ярих боломжгүй ч датагаа ашиглах, мессэж бичих боломжтой.
Миний утас VoLTE дэмждэг эсэхийг яаж шалгах вэ?
Та дараах зааврын дагуу гар утсаа VoLTE дэмждэг эсэхийг шалгаад VoLTE гэсэн хэсгийг нь идэвхжүүлэх боломжтой байвал таны утас VoLTE дэмждэг гэсэн үг. Гэхдээ утасны загвараас хамааран бага зэрэг өөр байх магадлалтай.

📱iPhone: Settings > Cellular > Cellular Data Options > Voice & Data > VoLTE
eSIM СУУЛГАХ ЗААВАР
IPhone
Samsung
Google
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД
DATA үйлчилгээний хамрах хүрээ?
Одоогоор улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотод ашиглах боломжтой байгаа.
DATA үйлчилгээг ямар төхөөрөмж дээр ашиглах боломжтой вэ?
Ер нь бол 4G LTE дэмждэг бүх төрлийн гар утас, таблет, pocket wifi төхөөөрөмжинд суулгах боломжтой. Гэхдээ найдвартай нь дээр, өөрийн төхөөрөмж дээр eSIM эсвэл биет сим суух эсэхийг эхлээд шалгасан нь зүгээр шүү. Шалгахын тулд энд дараарай.
Хэрхэн шинэ хэрэглэгч болох вэ?
Энэ ёстой амархан bro. Өөрт тохирох аль нэг дата үйлчилгээг сонгоод, баруун дээд буланд байгаа БҮРТГҮҮЛЭХ товчин дээр дарж шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлээд л ONDO болчихно.
DATA PLAN үйлчилгээ гэж юу вэ?
За, энэ бол өөрийн хүссэн хэмжээний датаг аваад дуустал нь ашиглана гэсэн үг. Заасан хугацаанд л ашиглаж дуусгана гэсэн хязгаар байхгүй. Жишээ нь, 10 gb дата авлаа гэж бодоход таны хэрэглээнээс хамаараад 1 хоногт ч дуусч магадгүй, 2 сар ч болж магадгүй. Манай ээж бол энэ дататайгаа бараг дахин нэг жаран туулна :)
Утасны дугаар бүртгэлтэй байна гэсэн алдаа зааж байна. Яах вэ?
Өө, ёстой sorry. Хэрвээ та SuperNet - д бүртгэлтэй бол бүртгүүлсэн утасны дугаар болон нууц үгээ ашиглаад ороорой.
Биет сим гэж юу вэ, хаанаас худалдаж авах вэ?
Яг бидний хэрэглэдэг утасны симтэй адилхан сим дараах салбаруудаар худалдаалагдаж байгаа. Биет симээ 5000 төгрөгөөр аваад, идэвхжүүлээд, бүтээгдэхүүнээ сонгоод л болчихно шүү дээ. ТЭГЭХДЭЭ ? ONDO урамшууллын хүрээнд 0₮ болчихсон байгаа, амжаад аваарай.
  • - Smart store /Емарт-ийн 3 салбар/
  • - Номин /УБ хотын бүх салбар/
  • - Сансар /УБ хотын бүх салбар/
Хэрхэн eSIM суулгах вэ?
Зиа, энэ их учир жанцантай. Ямар үйлдлийн системтэй утас гэдгээс хамаараад үл ялиг өөр өөр. Тэгэхээр ТУСЛАМЖ (дэлгэцийн баруун дээд буландах асуултын тэмдгийг хэлж байгаан) цэс дээр дараад хэдхэн секундын заавар видео үзчихвэл хаа хаанаа амар шүү.
Нэг сим дээр 2 үйлчилгээ авч болох уу?
Nonono! Юун олон үйлчилгээ авдын, 1 л үйлчилгээ аваач. За тоглосымаа, бололгүй яахав, болохгүй юм гэж байхгүй ш дээ. Та хязгааргүй хоногтой хэд хэдэн дата үйлчилгээ авч болно. Жишээ нь 10 gb болон 30 gb дататай хязгааргүй хоногтой үйлчилгээ худалдан авсан бол таны нийт дата 40 GB болж харагднаа гэсэн үг.
DATA шилжүүлэх гэж юу вэ?
Энэ бол үнэхээр ONDO, сайхан сэтгэлтэй хүн бүрт зориулсан цэс. Гол нь та хамгийн багадаа 1 GB болон түүнээс дээш дата үлдэгдэлтэй байх хэрэгтэй. DATA шилжүүлэх дүн нь хамгийн багадаа 1 GB байх бөлгөө.
Нээлтийн урамшууллын хязгааргүй дата, 90 хоногтой үйлчилгээ цаашид үргэлжлэх үү? Урамшууллын багцтай хэрэглэгч нэмэлтээр дата багц худалдан авч болох уу?
Урамшууллын хугацаа одоогоор дууссан байна. Таны урамшууллын дата багц дуусаагүй байсан ч нэмэлтээр дата багц авах боломжтой. Гэхдээ урамшууллын дата багц чинь дууссаны дараа худалдан авсан багц ашиглагдаж эхэлнэ.
Өмнөх 45 хоногтой, 50 GB, 115 GB, 200 GB дата үйлчилгээ цаашид үргэлжлэх үү?
Эдгээр багцууд цаашид үргэлжлэхгүй ээ. Илүү гоё нөхцөлтэй дата үйлчилгээ санал болгож байгаа тул шинэ дата үйлчилгээнээс сонгоорой. Хэрвээ аль хэдийн худалдаад авчихсан хэрэглэж байгаа бол 45 хоног нь дууссаны дараа сүүлд авсан дата багцаа үргэлжлүүлээд хэрэглээд явна.
Нээлтийн урамшууллын хязгааргүй дата, 90 хоногтой үйлчилгээний хугацаа дуусахаар хязгааргүй датаг сард 30,000 төгрөгөөр авч болохоор байсан. Уг үйлчилгээг үргэлжүүлэн ашиглаж болох уу?
Хэрвээ хүсвэл болноо. Ондоогоор хэлвэл нээлтийн урамшууллын багцтай хэрэглэгчдэд тусгайлан тухайн үйлчилгээ нэвтэрч орсны дараа харагдана. Түүнээс сонголтоо хийх боломжтой шүү.
Төлбөр төлөх боломжууд?
Ёстой тааллаараа л төл андаа. Qpay, Social Pay, банкны карт гэх мэт. Хэрвээ энэ дээр асуудал үүсвэл call me.
APN ТОХИРУУЛАХ ЗААВАР
IPhone
IPhone загварын утсан дээр нэмэлт APN тохиргоо хийхгүйгээр шууд ашиглах боломжтой
Samsung
Google